Educatie

Casa de copii “Sf. Maria” Baraţi sprijină şi promovează prin materiale şi mijloace corespunzătoare educaţia copiilor în unităţile de învăţământ din comunitate. Toţi copiii sunt înscrişi la şcoală/grădiniţă, frecventând unităţile de învăţământ din Baraţi, Bacău, Trebeş (în funcţie de clasă şi de locul în care îşi desfăşoară activitatea).

Instituţia asigură resursele materiale necesare frecventării şi integrării în unitatea de învăţământ, precum şi condiţii adecvate pentru pregătirea temelor şcolare. Toţi copiii sunt supravegheaţi la realizarea temelor şi beneficiază de sprijinul necesar pentru realizarea acestui lucru;

Planificarea activităţilor educative din cadrul instituţiei se realizează în funcţie de orarul şcolar al fiecărui copil, vizându-se formarea şi dezvoltarea deprinderilor de autonomie, comportament social, autogospodărire, de asigurare a igienei şi a spaţiilor de locuit;

Luând în considerare latura informală şi non-formală a educaţiei dar şi cea recreativă, copiii au acces la mijloace mass-media (televiziune, radio, video, reviste, DVD) adaptate vârstei şi preferinţelor lor;

În cadrul instituţiei fiecare copil şi adolescent este încurajat şi sprijinit să participe la desfăşurarea activităţilor, să-şi asume responsabilităţi conform vârstei, dezvoltării şi gradului de maturitate;

Copiii participă în mod activ la diferite activităţi de autogospodărire în instituţie, conform vârstei şi competenţei fiecăruia:

  • participă la stabilirea meniului ;
  •  ajutor la pregătirea şi servirea meselor;
  •  curăţenie în dormitoare, săli de studiu, bucătărie şi alte spaţii comune;
  •  efectuarea unor cumpărături uşoare precum şi ajutor la aprovizionare;
  •  în limita timpului disponibil şi a capacităţilor, ajută la activităţile din ferma instituţiei şi îngrijesc animalele de casă (peşti, papagali);
  •  diferite activităţi uşoare ocazionale – curăţat spaţii verzi din curtea instituţiei, cules de fructe/legume, udat florile, etc.

Casa de copii “Sf. Maria” asigură adolescenţilor şi tinerilor ocrotiţi posibilitatea de a-şi dezvolta competenţele profesionale în cadrul atelierelor proprii de croitorie, tâmplărie lemn şi p.v.c. pentru a facilita accesul acestora pe piaţa muncii, în vederea unei reintegrări sociale optime.

Pegătirea profesională se realizează în afara orelor şcolare ale tinerilor, dorindu-se a fi o completare a acestora. Ei sunt îndrumaţi şi supravegheaţi permanent de către o persoană competentă şi calificată.