Reintegrare familială şi comunitară

Obiectivul final al activităţilor desfăşurate în Casa de copii “Sf. Maria” îl reprezintă reintegrarea familială şi socio-profesională a copiilor şi tinerilor ocrotiţi în instituţie.

Copiilor şi tinerilor din cadrul instituţiei li se oferă sprijin concret şi sunt încurajaţi să menţină legăturile cu părinţii sau cu familia lărgită. Copiii petrec vacanţele şcolare şi week-end-urile (cei care sunt mai aproape şi au această posibilitate) în familiile naturale/lărgite.

Vizitele membrilor de familie şi prietenilor se desfăşoară într-un spaţiu special amenajat care să ofere un cadru intim.

Situaţia familială a copiilor este monitorizată permanent atât prin intermediul anchetelor sociale trimestriale efectuate de autoritatea tutelară cât şi prin vizite periodice la domiciliul acestora în vederea identificării tuturor posibilităţilor de reintegrare