Organizare si functionare

Casa de Copii Sf. Maria este o asociaţie nonguvernamentală română infiinţată în anul 1998, dobândind personalitatea juridica prin Sentinţa Civilă  nr.47 din 18.09.1998 a Tribunalului Bacău.

Asociatia are ca scop  sprijinirea copiilor aflaţi în dificultate, tinerilor şi familiilor,   prin activităţi social – caritative .

Toate activităţile se desfăşoară în conformitate cu legislaţia  referitoare la protecţia drepturilor copilului. Asociaţia este acreditată să ofere servicii sociale de către Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Bacău din anul 2005, în anii anteriori funcţionând în baza hotărârilor anuale emise de către Comisia pentru Protecţia Copilului Bacău.

În cadrul proiectelor sociale derulate de asociaţie lucrează Surorile Oblate Asumpţioniste- Călugăriţe Misionare dar şi personal laic în diferite domenii de activitate: educatori, pedagogi, asistenti medicali, psiholog, asistent social precum şi personal administrativ.