Găzduire şi asigurarea hranei

Sunt asigurate condiţiile de locuit, siguranţa şi securitatea, condiţiile igienico-sanitare precum şi echipamentul necesar beneficiarilor. Instituţia noastră asigură necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte şi alte echipamente, respectând individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui copil.

Este oferită o alimentaţie corespunzătoare, ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele beneficiarilor. Aceştia se implică în pregătirea şi servirea meselor, conform vârstei şi competenţelor fiecăruia.