Misiune si obiective

Misiunea Casei de copii „Sf. Maria” este de a oferi protectie :

– copiilor aflati în dificultate,

– copiilor orfani,

– copiilor abandonati,

– copiilor proveniti din familii dezorganizate,

prin servicii la cele mai înalte standarde, în vederea asigurarii unei dezvoltari integrale si care sa permita ulterior reintegrarea sociala si familiala a acestora în conditii optime.

Obiectivele noastre sunt:
Asigurarea bunăstării vieţii copiilor ocrotiţi şi a unui climat securizant din toate punctele de vedere care să garanteze dezvoltarea armonioasă la un potenţial maxim.
Implicarea beneficiarilor şi a familiilor acestora în procesul derulării serviciilor sociale.
Prevenirea abandonului copiilor de către familiile acestora pe durata şederii acestora în instituţie.
Dezvoltarea programelor care vizează deprinderile de viaţă independentă şi abilităţile profesionale a copiilor cu vârsta de peste 10 ani şi a tinerilor ocrotiţi
Identificarea rapidă a posibilităţilor de reintegrare familială a copiilor aflaţi în instituţie într-un timp cât mai scurt.