Centrul de tip familial Rază de Soare-Apartement

În cadrul acestui proiect sunt ocrotiţi 4 copii cu dificultăţi de adaptare şi învăţare pentru care a fost realizată orientarea şcolară către Centrul de Educaţie Incluzivă din Bacău.

Apartamentul este situat în mun. Bacău, pe str. Chimiei, nr.13, foarte aproape de Centrul de Educaţie Incluzivă, fapt ce facilitează foarte mult deplasarea copiilor către şcoală.

Activităţile din proiect şi serviciile specializate de recuperare care au loc în cadrul unităţii de învăţământ au ca  obiective principale  integrarea copiilor cu nevoi speciale în comunitate şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, care să le asigure ulterior o integrare socială optimă.