Centrul de tip familial Armonia

În cadrul acestui proiect de tip familial sunt ocrotiţi 4 băieti cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani, elevi la Şcoala Gimnaziala din com. Mărgineni.

Casa este situată în satul Trebeş, com. Mărgineni, jud. Bacău, într-un cadru natural deosebit-foarte aproape de pădure.

În acest centru se asigură accesul copiilor pe o perioadă determinată la găzduire, îngrijire de tip familial, educaţie de tip formal şi informal, sprijin emoţional, consiliere, educaţie pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, precum şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale.