Asistenţă medicală şi îngrijire

Toţi beneficiarii sunt înscrişi la medicul de familie, fiind înregistraţi în evidenţele cabinetului medical din com. Mărgineni. Fiecare copil are un dosar  care cuprinde antecedentele medicale semnificative, bolile de care suferă precum şi tratamentele urmate.

Starea de sănătate a fiecărui copil este monitorizată permanent de către asistentul medical din instituţie. Acesta acordă îngrijirea medicală conform competenţelor sale şi administrează medicaţia necesară. Toţi copiii beneficiază de controale stomatologice şi oftalmologice periodic.

Fiecare copil beneficiază de educaţie pentru sănătate, precum şi de materialele igienico-sanitare necesare pentru uzul personal